Hòn Sơn

Nội Dung Bài Viết

{
“@context”: “http://schema.org”,
“@type”: “TouristDestination”,
“name”: “Hòn Sơn”,
“description”: “Hòn Sơn là một hòn đảo ở Kiên Giang, Việt Nam. Hòn Sơn, thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Đảo Hòn Sơn cách thành phố Rạch Giá khoảng 65 km về phía Tây theo đường chim bay, với diện tích 11,5 km2x”,
“url”: “https://phuot3mien.com/phuot-mien-nam/hon-son”,
“touristType”: {
“@type”: “Audience”,
“audienceType”: “Trung Nguyễn”
},
“geo”: {
“@type”: “GeoCoordinates”,
“latitude”: “9.8080568”,
“longitude”: “104.6151207”
},
“includesAttraction”: [
{
“@type”: “TouristAttraction”,
“name”: “Bãi Đá Chài”,
“sameAs”: “https://phuot3mien.com/bai-da-chai-hon-son.html”,
“image”: “https://phuot3mien.com/wp-content/uploads/2019/03/nha-nghi-bai-da-chai-phuot3mien-9.webp”
},
{
“@type”: “TouristAttraction”,
“name”: “Bãi Dừa Nằm”,
“sameAs”: “https://phuot3mien.com/review-bai-dua-nam-hon-son-bai-xep.html”,
“image”: “https://phuot3mien.com/wp-content/uploads/2019/03/bai-dua-nam-hon-son-bai-xep-1-phuot3mien-1.webp”
},
{
“@type”: “TouristAttraction”,
“name”: “Bãi Bàng”,
“sameAs”: “https://phuot3mien.com/bai-bang-hon-son.html”,
“image”: “https://phuot3mien.com/wp-content/uploads/2018/06/bai-bang-hon-son.webp”
}
]
}

Chia sẻ qua Facebook
Chia sẻ qua Telegram
Chia sẻ qua Messenger
Join Group Facebook
Copy Link