Cần Thơ

Thời Tiết Cần Thơ

weather icon
Monday
Night - 25.6° C
Day - 35.6° C
Tue
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 35.6° C
Wed
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 35.6° C
Thur
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 35.6° C
Fri
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 35.6° C
Sat
weather icon
Night - 25.6° C
Day - 35.6° C

Du Lịch Cần Thơ Theo Mùa

THG 12 - THG 2
31° 23°
Mùa khô - lên lịch trình đi Cần Thơ thì còn gì tuyệt vời bằng
THG 3 - THG 5
32° 26°
Mùa khô - thời tiết ấm nóng, hơi nắng một chút
THG 6 - THG 8
30° 26°
Giao mùa - dễ có mưa vào tháng 07 và tháng 08
THG 9 - THG 11
30° 24°
Mùa mưa - tại Cần Thơ