Về Trang Chủ

CÔNG CỤ CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Dựa theo nguồn tỷ giá hối đoái ngân hàng nhà nước

Cập nhật lần cuối: 09/06/2021

Công cụ chuyển đổi tiền tệ này được cung cấp miễn phí với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho các bạn xem và đổi tỷ giá.

Lưu ý: chúng tôi KHÔNG ĐẢM BẢO độ chính xác các tỷ giá, điều này có nghĩa là không có sự đảm bảo chắc chắn cho việc MUA BÁN hoặc DÀNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ.

flat

VND

flat

USD