Cù Lao Xanh ở Bình Định - Phượt 3 Miền

Địa danh: Cù Lao Xanh